გეწაძე და პატეიშვილი ულოცავს იურიდიული კლინიკის სტუდენტებს პროგრამის წარმატებით დასრულებას.

28 აპრილი 2011

გეწაძე და პატეიშვილის ბაზაზე შექმნილმა იურიდიული კლინიკის პირველმა ნაკადმა წარმატებით გაიარა 4 თვიანი პროგრამით გათვალისწინებული კურსი და 2011 წლის 28 აპრილს შემაჯამებელი პრეზენტაცია გამართა კავკასიის უნივერსიტეტში.

გეწაძე და პატეიშვილი ულოცავს იურიდიული კლინიკის სტუდენტებს პროგრამის წარმატებით დასრულებას და უსურვებს მათ წინსვლას პროფესიულ საქმიანობაში.