შპს გეწაძე და პატეიშვილი, ვახტანგ ნინუას ქუჩა N3

English Russian

დაზღვევა

პრაქტიკა

დაზღვევა


სადაზღვევო სამართალი

ჩვენ გვაქვს განსაკუთრებული გამოცდილება სადაზღვევო საკითხებში მუშაობასთან დაკავშირებით. ჩვენ ვუწევთ ჩვენს კლიენტებს კონსულტაციებს დაზღვევის სამართლებრივ ასპექტებთან და იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ მუშაობენ სადაზღვევო კომპანიები საქართველოში. საჭიროების შემთხვევაში, ჩვენი ადვოკატები, წარმოადგენენ კლიენტებს ყველა ინსტანციის სასამართლოში და გამოიყენებენ დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის გზებს დაზღვევასთან დაკავშირებულ ურთიერთობებში.

ჩვენი იურისტები გასწევენ იურიდიულ მომსახურებას დაზღვევისა და გადაზღვევის სფეროში.

ჩვენ ვქმნით რისკის მენეჯმენტის სტრატეგიებს ზარალის შესამცირებლად.

ჩვენ ვაწარმოებთ ფინანსურ და სამართლებრივ ანალიზს კომპანიებისათვის.