შპს გეწაძე და პატეიშვილი, ვახტანგ ნინუას ქუჩა N3

English Russian

ინვესტიციების მართვა

პრაქტიკა

ინვესტიციების მართვა


ინვესტიციების მართვა

დღესდღეობით საქართველო უაღრესად მიმზიდველ ადგილს წარმოადგენს უცხოელი ინვესტორებისათვის. აღნიშნული განპირობებულია ქვეყანაში ბოლო პერიოდში შექმნილი შემდეგი მნიშვნელოვანი ფაქტორებით: დინამიური ეკონომიკური ზრდა, სტრატეგიული გეოგრაფიული მდებარეობა, დაბალი გადასახადები, ლიბერალური სავაჭრო რეჟიმი, ინვესტორების დასაცავად არსებული ძლიერი სამართლებრივი გარემო, გამარტივებული სალიცენზიო და სანებართვო პროცედურები და ა.შ

გეწაძე და პატეიშვილი ფეხს უწყობს აღნიშნულ ცვლილებებსა და პროგრესს ქვეყანაში. ჩვენ გვაქვს გამოცდილება გამოვარჩიოთ საუკეთესო საინვესტიციო შესაძლებლობები და კლიენტებს მივაწოდოთ კვალიფიციური, პასუხისგებლიანი რჩევები და გადაწყვეტები. ჩვენ მზად ვართ კლიენტის სახელით განვახორციელოთ ყველა საჭირო საინვესტიციო პროცედურა და საჭიროების შემთხვევაში ვაწარმოოთ თქვენს მიერ განხორციელებული ინვესტიციის მართვა.
ჩვენ სპეციალიზირებულები ვართ ინვესტირებისათვის ყველაზე მიმზიდველ სფეროებში, როგორებიცაა: ინფრასტრუქტურა, უძრავი ქონება, კორპორაციები, საბანკო, საგანმანათლებლო და ჯანდაცვის სექტორები, ტურიზმი, კომუნიკაციები, სოფლის მეურნეობა და სხვა