შპს გეწაძე და პატეიშვილი, ვახტანგ ნინუას ქუჩა N3

English Russian

ლობისტური საქმიანობა

პრაქტიკა

ლობისტური საქმიანობა


საჯარო პოლიტიკა და ლობირება

გეწაძე და პატეიშვილი სთავაზობს კლიენტებს ლობისტური მომსახურების ფართო სპექტრს, რომელიც არის შედეგზე ორიენტირებული. კომპანია თანამშრომლობს უშუალოდ პარლამენტთან, მთავრობასთან და ადმინისტრაციულ ორგანოებთან.  გეწაძე და პატეიშვილს აქვს სამუშაო ურთიერთობის გამოცდილება პოლიტიკური პარტიებისა და მთავრობის კანონშემოქმედებით ჯგუფებთან.

იმდენად რამდენადაც სამართლებრივი გარემო არის ძალზედ რთული, უფრო და უფრო მეტი ადამიანი საჭიროებს სამართლებრივ დახმარებას, შესაბამისად, გეწაძე და პატეიშვილი რეგულარულად მუშაობს სახელმწიფო ორგანოებთან მისი კლიენტების დასაცავად და ეხმარება მათ პრობლემების გადაჭრაში.

კლიენტების ინტერესების დასაცავად გეწაძე და პატეიშვილი მუშაობს ისეთ ფართო სფეროში, როგორიცაა: ენერგეტიკა; ვაჭრობა; საგადასახადო პოლიტიკა; კორპორაციული სამართალი; ფინანსური მომსახურება; ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი.