შპს გეწაძე და პატეიშვილი, ვახტანგ ნინუას ქუჩა N3

English Russian

უძრავი ქონება

პრაქტიკა

უძრავი ქონება


უძრავი ქონება


ჩვენს იურიდიულ კომპანიას აქვს უძრავი ქონების სფეროში მუშაობის დიდი გამოცდილება. ჩვენი იურისტები აქტიურად მუშაობენ უძრავი ქონების ქირავნობის, იჯარის ხელშეკრულებებზე, გასწევენ სამართლებრივ კონსულტაციებს იპოთეკის საკითხებზე ისეთ უძრავ ქონებასთან დაკავშირებით, როგორიცაა საოფისე შენობები, საწარმოები, საცხოვრებელი ბინები, სასტუმროები, ბანკის ფილიალები და ა.შ. იურიდიული კომპანიის მიერ შემოთავაზებული მომსახურების სფერო მოიცავს უძრავ ქონებასთან დაკავშირებულ ყველა სამართლებრივ საკითხს. ჩვენ ორიენტირებულნი ვართ გავთვალოთ და თავიდან ავიცილოთ ყველა შესაძლო სამართლებრივი საფრთხე. ჩვენი იურისტები წარმოადგენენ ჩვენს კლიენტებს, რომლებიც არიან დამქირავებლები და გამქირავებლები, მოიჯარეები და მეიჯარეები, ფინანსური ინსტიტუტები, ბანკები და ა.შ. ჩვენი გამოცდილი იურისტები ყოველთვის მზად არიან გაგიწიოთ სამართლებრივი დახმარება აღნიშნულ სფეროში.