გრძელდება იურიდიულ კლინიკაზე სტუდენტთა რეგისტრაციის ვადა

09 მარტი 2011

იურიდიული კლინიკა გაცნობებთ, რომ კლინიკის პროგრამაში მონაწილეობის მსურველთა რეგისტრაციის ვადა გრძელდება 2011 წლის 15 მარტამდე.