გეწაძე და პატეიშვილი ახალ სფეროს სთავაზობს მომხმარებელს - ბიზნეს კონსალტინგი

22 ნოემბერი 2010

ჩვენ ეფექტურად ვჭრით პრობლემებს ვიყენებთ რა კველვების მრავალსახეობას. ვიკვლევთ პრობლემებს სიღრმისეულად, ვაანალიზებთ მათ სათავესა და წარმოშობის მიზეზებს და ვაძლევთ კლიენტებს კონკრეტულ რეკომენდაციებსა და რჩევებს. 

კომპანია \"გეწაძე და პატეიშვილი\" კვლევის ჩატარებასა და შესაბამის რეკომენდაციებს გთავაზობთ: ვაჭრობისა და სამეწარმეო საქმიანობის, რეგიონალური ეკონომიკის განვითარებასა და ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურის სფეროებში. ჩვენი კომპანია გაგიწევთ დახმარებას ექპორტის, იმპორტისა და ლოგისტიკურ საკითხებში.