გეწაძე და პატეიშვილი მიესალმება თეო წოწოლაშვილის დაბრუნებას

22 ნოემბერი 2010

კომპანია "გეწაძე და პატეიშვილი" მიესალმება ჩვენი პოექტების მენეჯერის თეო წოწოლაშვილის მიერ როტერდამის ერაზმუსის უნივერსიტეტის, ეკონომიკის სკოლის, ეკონომიკისა და ლოგისტიკის სამაგისტრო პროგრამის წარმატებით დამთავრებას და შპს გეწაძე და პატეიშვილი-ში დაბრუნდებას.

ნიდერლანდების სამეფოში, ერთწლიანი სამაგისტრო პროგრამის მსვლელობისას თეო შერჩეულ იქნა გაერთიანებული ერების, ჟენევის ოფისის ეკონომიკური კომისიის ინტერნად. პარალელურად იგი მუშაობდა გაეროს ვაჭრობისა და განვითარების კონფერენციის პროექტებზე. 

ჩვენი ოფისი უსურვებს თეოს წარმატებებს და წინსვლას კარიერაში.