ახალი მომსახურების სფერო _ ინვესტიციების მართვა

15 ნოემბერი 2010

გეწაძე და პატეიშვილი არ ჩამორჩება ქვეყანაში მიმდინარე ცვლილებებსა და პროგრესს და სთავაზობს კლიენტებს მომსახურების გაწევას დღეისათვის ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურ – ინვესტიციების მართვის სფეროში. 

იურიდიულ კომპანიას აქვს გამოცდილება გამოარჩიოს საუკეთესო საინვესტიციო შესაძლებლობები და მიაწოდოს კლიენტებს კვალიფიციური, პასუხისგებლიანი რჩევები და გადაწყვეტილებები. გეწაძე და პატეიშვილი მზად არის კლიენტის სახელით განახორციელოს ყველა საჭირო საინვესტიციო პროცედურა და საჭიროების შემთხვევაში აწარმოოს მათ მიერ განხორციელებული ინვესტიციის მართვა. იურიდიული კომპანიის გუნდი სპეციალიზირებულია ინვესტირებისათვის ყველაზე მიმზიდველ სფეროებში, როგორებიცაა: ინფრასტრუქტურა, უძრავი ქონება, კორპორაციები, საბანკო, საგანმანათლებლო და ჯანდაცვის სექტორები, ტურიზმი, კომუნიკაციები, სოფლის მეურნეობა და სხვა