გეწაძე და პატეიშვილი მიესალმება სალომე სართანიას დაბრუნებას

12 სექტემბერი 2012

ჩვენი კომპანია მიესალმება სალომე სართანიას მიერ ლეიდენის უნივერსიტეტში ევროპის და საერთაშორისო ბიზნეს სამართლის სამაგისტრო პროგრამის წარმატებით დამთავრებასა და შპს გეწაძე და პატეიშვილ –ში დაბრუნებას. სალომე სართანიამ გაიარა ერთწლიანი სამაგისტრო კურსი საერთაშორისო ბიზნეს სამართლის სპეციალიზაციით.

ჩვენი ოფისი უსურვებს სალომეს წარმატებებსა და წინსვლას კარიერაში.