შპს გეწაძე და პატეიშვილი, ვახტანგ ნინუას ქუჩა N3

English Russian

ადვოკატები

გუგა ფაღავა

სამოქალაქო სამართალი, კორპორაციული სამართალი


განათლება 

2008-დღემდე - სტუდენტი, სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი, ქ. თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროფესიული გამოცდილება

2011- დღემდე – ადვოკატი, საადვოკატო კომპანია “გეწაძე და პატეიშვილი”

პრაქტიკის სფერო

სამოქალაქო სამართალი, კორპორაციული სამართალი

ენის ცოდნა

რუსული- კარგად

ინგლისური- კარგად