შპს გეწაძე და პატეიშვილი, ვახტანგ ნინუას ქუჩა N3

English Russian

ადვოკატები

თამარ კვინტრაძე

კორპორაციული მმართველობა, საგადასახადო სამართალი, სამეწარმეო სამართალი


განათლება

2008-2009

სამაგისტრო პროგრამა საერთაშორისო ბიზნეს სამართალში, ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი, ბუდაპეშტი, უნგრეთი

ემორის მსოფლიო სამართლის ინსტიტუტის სერტიფიკატი, ბუდაპეშტი, უნგრეთი

2000-2005

სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი, ქ. თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროფესიული გამოცდილება

2006- დღემდე – ადვოკატი, საადვოკატო კომპანია “გეწაძე და პატეიშვილი”

2005-2006 - წამყვანი სპეციალისტი, თბილისის საქალაქო სასამართლო

2005 – 2005 - იურისტი, შპს “სტუდიო 24- არქიტექტურა და ინჟინერია”

2004-2005 – ადვოკატის თანაშემწე, საადვოკატო კომპანია “ეკა და კომპანია”

პრაქტიკის სფერო

კორპორაციული მართვა, საგადასახადო სამართალი, სამეწარმეო სამართალი

ენის ცოდნა

რუსული- შესანისნავად

ინგლისური- შესანისნავად

გერმანული- კარგად

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი